Resepsjonen er nå plassert på venstre side når du kommer inn i lokalene våre. Vi ber om at dere henvender dere der ved besøk. Det kommer også til å være noe endringer i rutinene på grunn av smittesituasjonen og vi oppfordrer alle besøkende til å følge de retningslinjer som foreligger. Dette innebærer blant annet å sørge for god hygiene og tilstrekkelig avstand. Er du syk eller i karantene skal du holde deg hjemme.

Selv om vi nå åpner dørene, oppfordrer vi de som har muligheten til det å ta kontakt med oss på telefon eller e-post. Kontaktinformasjon til samtlige ansatte finnes på våre nettsider: https://www.labo.no/om-oss/ansatte/ 

Da vi fortsatt vil ha ansatte på hjemmekontor, anbefales at det avtales møter på forhånd. Da er du også sikker på at den du trenger å treffe er til stede.