I henhold til Larvik Boligbyggelags vedtekter punkt 4-4, 2. ledd skal det velges delegater blant de medlemmene/andelseiere som ikke bor i borettslag. Det skal velges 1 andelseier pr. 50 andelseiere, i alt 112 personer.
Valgmøte holdes på LABOs kontor i Prinsegata 4, mandag 25. mars kl. 15.30. Alle medlemmer/andelseiere som ikke bor i borettslag kan møte.