I henhold til Larvik Boligbyggelags vedtekter punkt 4-4, 2. ledd skal det velges delegater blant de andelseierene/medlemmene som ikke bor i borettslag. Det skal velges 1 medlem/andelseier pr. 50 andelseiere/medlem, i alt 110 personer.

Valgmøte holdes på LABOs kontor i Prinsegata 4,
onsdag 11. april kl. 15.30
.
Alle andelseiere/medlemmer som ikke bor i borettslag kan møte.