LABO-fondet gikk i år til forestillingen Kraft, et samarbeid mellom Studio Nille og Larvik Skateklubb (kr 25.000,-) Larvik Teater til Archerspelet, spesielt rettet mot barnegruppa (kr 15.000,-) Kvelde Ungdomslag som skal gå i gang med aktiviteter for ungdom. De har allerede et musikkrom, og de skal tilby klubbkvelder for ungdom i Kvelde. Tjodalyng skolekorps til ungdomsgruppa (kr 15.000,-) og Nesjar Teater til forestillingen Hakkebakkeskogen (kr 10.000). Fredag 13. mai ble "sjekk" utdelt, blomster overrakt og kake spist. 

Det var mange flotte prosjekt i søkerbunken, og i år ble det disse. Til dere som ikke fikk penger, prøv igjen et annet år.