Kontaktinfo til ansatte finner du her. https://www.labo.no/om-oss/ansatte/

Vi forholder oss til myndighetens retningslinjer og åpner igjen så fort det er anbefalt.