Delegatene vil få innkalling til generalforsamlingen via e-post. Den digitale løsningen gir den delegerte adgang til å stille spørsmål og avgi sin stemme. Vi vil komme tilbake med ytterligere informasjon og veiledning til delegatene.

Den digitale generalforsamlingen vil bli avholdt i perioden 8. til 16. juni:

  •  08. juni kl. 09.00: Innkallingen forhåndsvises på Min Side før generalforsamlingen starter dagen etter. Digital presentasjon på Teams med gjennomgang av sakslisten og dokumenter på Teams kl. 15 – varighet ca. 20-30 minutter. Egen innkalling til denne presentasjonen med link til møtet sendes ut på e-post til delegatene senere.
  •  09. juni kl. 08:00: Den digitale generalforsamlingen åpnes på Min side. Saksliste med vedlegg blir lagt ut på høring frem til 11. juni kl. 15:00, og det åpnes for spørsmål og svar elektronisk/ digitalt i denne perioden.
  •  11. juni kl. 15:00: Høring avsluttes
  •  14. juni kl. 09:00: Avstemming åpner
  •  16. juni kl. 15:00: Avstemming og generalforsamlingen avsluttes

 

Vi gjør oppmerksom på at den som er oppnevnt som delegat pr 1. juni vil være den som er valgt til å delta på generalforsamlingen.