Gjennomføringen av generalforsamlingen er i tråd med midlertidig forskrift fastsatt ved
kongelig resolusjon 8. april 2020 med hjemmel i Midlertidig lov om forskriftshjemmel for
å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av Covid-19 mv. (Koronaloven) av 27. mars 2020.


Delegatene vil få innkalling til generalforsamlingen via e-post. Den digitale løsningen gir
den delegerte adgang til å stille spørsmål og avgi sin stemme. Vi vil komme tilbake med
ytterligere informasjon og veiledning til delegatene.


Den digitale generalforsamlingen vil bli avholdt i perioden 11. til 22. juni:
11. juni kl 15.00: Den digitale generalforsamlingen åpnes. Saksliste med årsrapport
og årsregnskap for LABO, samt valg og innstilling på godtgjørelse
blir lagt ut på høring og det åpnes for spørsmål og svar elektronisk/
digitalt.
Digital presentasjon med gjennomgang av sakslisten og dokumenter
– varighet ca. 30 minutter
15. juni kl 09.00: Høring avsluttes
17. juni kl 12.00: Avstemming åpner
22. juni kl 09.00: Avstemming og generalforsamlingen avsluttes

Vi gjør oppmerksom på at den som er oppnevnt som delegat pr 1. juni vil være den som
er valgt til å delta på generalforsamlingen.