Det har Kommunal- og moderniseringsdepartementet i en tolkningsuttalelse 18.02.2021 slått fast. Borettslaget/sameiet kan derfor ikke flytte kostnadene over på de som skal benytte seg av lademulighetene.

Bakgrunnen for uttalelsen er at flere selskaper tilbyr boligselskaper en form for ladeløsning hvor leverandøren tar alle investeringer for å få på plass en ladeinfrastruktur i boligselskapet, mot at de beboerne som ønsker å få tilgang til et ladepunkt betaler en månedlig leie for å benytte seg av disse. Denne leien skal blant annet dekke investeringskostnader til infrastruktur, ladepunkter og strøm. Leverandøren eier infrastrukturen og ladepunktene, men det kan avtales at boligselskapet får en rett til å kjøpe seg ut. Leverandørene reklamerer med at løsningen ikke vil påføre boligselskapet noen kostnader, siden det er de beboerne som benytter seg av tilbudet som skal dekke investeringene via et etableringsgebyr og månedlig leie.

 

Både borettslagsloven og eierseksjonsloven er derimot klare på at det er borettslaget/sameiet som skal sørge for etablering av infrastruktur og at kostnader knyttet til dette er felleskostnader som skal fordeles på alle etter sameiebrøk/fordelingsnøkkel.

Departementet uttaler da også at boligselskapet «ikke kan omgå den alminnelige kostnadsfordelingen ved å inngå leieavtaler med en tredjepart hvor nedbetaling av infrastruktur - som til syvende og sist tilfaller boligselskapet – må betales av andels- eller seksjonseieren

 

Det er ikke ulovlig for boligselskapet å leie infrastrukturen til elbillading, men man må da sørge for at kostnadene fordeles som felleskostnader og ikke særkostnader for den enkelte.