Her registrerer du deg 
På IF sine medlemssider finner du også mer informasjon om temaet.

Les mer om hva vår samarbeidspartner Legalis skriver om ID-tyveri:

IDENTITETSTYVERI – ET ØKENDE PROBLEM
Av Advokatfirmaet Legalis

De nye signeringsmekanismene
Med den teknologiske utviklingen møter vi stadig nye utfordringer. Det har blitt et økt fokus på personopplysninger på avveie og det er god grunn til dette. Personopplysninger benyttes blant annet ofte i kombinasjon med nye signeringsmekanismer og kan være verdifulle for personer som har intensjon om å misbruke noens økonomi. Dette skjer både i og utenfor nære relasjoner, og svært ofte i sistnevnte.

- De «nye» signeringsmekanismene skulle gjøre avtaleinngåelser enklere gjennom sikker elektronisk legitimering og signering.
Men nye mekanismer har også gitt nye problemer, som stadig flere har fått oppleve. Malene Nylander er advokatfullmektig hos Legalis og spesialist på ID-tyveri. Hun har bistått flere personer som har vært utsatt for identitetstyveri og misbruk av Bank-ID. Nylander poengterer at det ikke er mye som skal til før misbruk er mulig.
- Får noen først tak i signeringsløsningen, trengs bare personnummer og et personlig passord. Dette krever stor aktsomhet fra innehaveren, både hva gjelder oppbevaring, valg av passord og hemmelighold av dette


Ansvar for gjeld som stiftes
Dersom noen har inngått en avtale i ditt navn uten at du har hatt kunnskap om det, vil du i utgangspunktet ikke være direkte bundet av avtalen. Det har simpelthen ikke blitt inngått noen gyldig avtale mellom deg og banken. Men dette er på ingen måte enden på visa, understreker Nylander.

- Selv om avtalen ikke gjelder, vil du likevel kunne bli erstatningsansvarlig overfor banken. Det er her din aktsomhet kommer inn. Har du gjort det du burde og kunne for å forhindre ID-tyveri? Tar du alle forholdsregler, vil du som regel kunne svare «ja» på dette spørsmålet. Har du derimot delt passordet ditt med personen som stiftet gjeld, vil det som regel måtte konstateres uaktsomhet. I slike tilfeller må brukeren normalt erstatte finansinstitusjonens tap.
Selv om du vil kunne bli erstatningsansvarlig overfor banken, er det viktig å være klar over at du fremdeles har et tilbakebetalingskrav mot personen som svindlet deg. Det å stifte gjeld i annen persons navn er også straffbart og gjerningspersonen risikerer å bli funnet skyldig i straffbar handling.

Det nye gjeldsregisteret
Det har vært et stort problem at finansinstitusjonene som utsteder forbrukslån og kredittkort ikke har hatt innsyn i avtalepartens totale forbruksgjeld. Bankene kunne i stor grad belage seg på de opplysningene som ble oppgitt av avtaleparten selv og eventuelt det som måtte fremgå av fjorårets selvangivelse, betalingsanmerkninger og lignende. Nystiftet forbruksgjeld var imidlertid sjeldent synlig. Ved ID-tyveri kunne gjerningspersonen derfor ha nokså god tid på seg til å stifte gjeld før finansinstitusjonene fikk foranledning til å fraråde eller stoppe videre gjeldsstiftelse.
- I juni 2019 ble det etterlengtede gjeldsregisteret omsider lansert og finansinstitusjoner som utsteder forbrukslån og kreditt er nå pålagt å både sjekke og registrere usikret gjeld, forteller Nylander. - Dette gir grunn til å håpe at langt flere avtaleinngåelser om forbruksgjeld blir frarådet og unngått av finansinstitusjonene. Forhåpentligvis vil dette også gjøre det langt vanskeligere for en gjerningsperson å stifte mye gjeld ved ID-tyveri.

Hvordan forhindre misbruk av Bank-ID og erstatningsansvar?
Det viktigste du kan gjøre for å unngå misbruk av din BankID og erstatningsansvar overfor banken er å ta alle nødvendige forholdsregler.

Noen viktige råd:
• Ikke del passordet ditt med noen, heller ikke husstandsmedlemmer.
• Sørg for å ha et særskilt passord tilknyttet din bankID. Det er ikke aktsomt å benytte samme passord til familiens Netflix-konto.
• Ikke la noen andre bruke din BankID.
• Gi melding til banken med en gang du får mistanke om at BankID og/eller passord har kommet på avveie.
• Ved mistanke om ID-tyveri eller frykt for ID-tyveri bør du aktivere frivillig kredittsperre hos foretakene som kredittvurderer privatpersoner. Disse er per dags dato Bisnode, Creditsafe, Experian og EVRY.
• Ved mistanke om ID-tyveri bør du gå inn på gjeldsregisteret.no. Der kan du nå få oversikt over all usikret gjeld. Dersom noe av gjelden ikke er stiftet av deg, bør du underrette finansinstitusjonen om dette så fort som mulig og anmelde forholdet til politiet.

Det finnes hjelp
Dersom uhellet først er ute, er det mange som opplever langvarig økonomisk krise. En rekke forsikringsselskaper tilbyr i dag ID-tyveriforsikring. Er det behov for bistand fra advokat, vil man ofte kunne få innvilget rettshjelpsdekning fra forsikringsselskapet hvis det er snakk om ID-tyveri fra andre enn nærstående familiemedlemmer.


- Noen ganger er det på det rene at det foreligger uaktsomhet og at du er erstatningsansvarlig overfor finansinstitusjonene, sier Nylander. - I slike tilfeller kan det være lurt å få økonomisk rådgivning så fort som mulig. Hos NAV kan man få tildelt gjeldsrådgiver og vedkommende kan blant annet hjelpe deg med å få oversikt over gjelden, undersøke om noe kan gjøres for å forbedre din økonomi og bistå i forhandling med kreditorer.

Fra LABO-magasinet nr 3-2020