På grunn av rådende omstendigheter rundt koronasituasjonen, er det imidlertid noe usikkerhet både knyttet til dato og hvorvidt generalforsamlingen blir avholdt ved fysisk oppmøte eller digitalt.

En andelseier har rett til å få tatt opp på generalforsamlingen spørsmål som blir meldt til styret innen 1. april. Delegerte har rett til å få tatt opp spørsmål som blir meldt skriftlig til styret i så god tid at det kan tas med i innkallingen. Vi ber derfor om at saker som ønskes behandlet på LABOs generalforsamling blir fremsatt til LABO innen 15. april d.å. enten skriftlig eller på e-post til: asle@labo.no