I henhold til nasjonale retningslinjer gjelder da følgende for arrangementer:
• Maks 50 personer på innendørs arrangement uten faste tilviste sitteplasser
• Maks 200 personer på arrangementer innendørs hvor alle i publikum sitter på faste, tilviste sitteplasser
• Maks 200 personer på arrangementer utendørs, men 600 personer (fordelt på 3 kohorter á 200 personer) hvis de sitter på faste tilviste plasser og det er to meters avstand mellom kohortene

I tillegg behandlet Stortinget 8.juni lovforslag om utsatt frist for gjennomføringen av årets årsmøter og generalforsamlinger. Lovforslaget skal behandles en gang til av Stortinget før det er endelig, men det må antas kun å være en formalitet. Fristen for gjennomføringen av årets møter blir da 31. august.

Selv om det nå både blir utsatt frist og mulighet for fysiske møter, er tiden knapp når det også er noen uker med sommerferie om ikke så lenge. Vi vil derfor fortsatt minne om muligheten for digitale møter, enten ved bruk av vår digitale løsning eller ved bruk av andre løsninger (e-post, teams, skype el.). Dere kan også ta en enkel digital løsning for godkjenning av årsregnskap nå og innkalle til ekstraordinært møte for å behandle øvrige saker til høsten.