Dette innebærer et totalforbud mot avholdelse av årsmøter og generalforsamlinger med fysisk oppmøte. Digitale møter kan gjennomføres som planlagt.

Alle møter som er planlagt i perioden 25.5 - 10.6 må derfor utsettes. Vi prøver så godt som mulig å finne alternative møtedatoer, slik at møtene kan avholdes dersom det igjen blir lovlig. På grunn av lovfastsatte frister for innkallingen vil vi også innkalle til møter som planlegges avholdt etter 3. juni, men med forbehold om at møtene vil kunne bli utsatt dersom restriksjonene videreføres.

Lovens frist for gjennomføring av årsmøter og generalforsamlinger er 30. juni. Det er sannsynlig at denne fristen blir utsatt til 31. august, men på grunn av sommerferien gir ikke utsettelsen så stort handlingsrom for de fleste styrene.

For de som har muligheten anbefales derfor at møtene avholdes digitalt. Det er fullt mulig å kun behandle saker om årsregnskap og eventuell årsmelding på den ordinære generalforsamlingen og heller innkalle til ekstraordinær generalforsamling for behandling av øvrige saker senere. Dette vil da også gjelde valg, men da blir styret sittende inntil det er mulig å avholde ekstraordinært møte.

Larvik. 25.05.2021, oppdatert 04.06.2021